Līgumi un līgumu grozījumi

Identifikācijas Nr. Iepirkuma nosaukums
AS "Latvenergo" 2023/38 AS "Latvenergo" objekta TEC-2 pirmā un otrā energobloka īpašuma apdrošināšana
AS "Latvenergo" 2023/1_10 (12.daļa) Par Brīvi stāvošas 150kW DC uzlādes iekārtas ar CCS2x2 kabeļiem un vadību iegāde - 12. daļa
AS "Latvenergo" 2023/1_9 (11.daļa) Brīvi stāvoša 100kW DC uzlādes iekārta ar CCS2 + CHAdeMO kabeļiem un vadību - 11. daļa
AS "Latvenergo" 2023/36 "KVIKSTEPS/TIP un BURA DC licenču iegāde"
AS "Latvenergo" 2023/1_8 (10.daļa) Brīvi stāvošas 100kW DC uzlādes iekārtas ar CCS2x2 kabeļiem un vadību iegāde - 10.daļa
AS "Latvenergo" 2023/1_7 - (9. daļa) Brīvi stāvošas 50kW DC uzlādes iekārtas ar CCS2 + CHAdeMO kabeļiem un vadību iegāde" - 9. daļa
AS "Latvenergo" 2023/1_6 (8. daļa) Par brīvi stāvošu 50kW DC uzlādes iekārtu ar CCS2x2 kabeļiem un vadību iegādi - 8. daļa
AS "Latvenergo" 2023/35 Rīgas HES ūdens pārgāznes aizsprosta kravas celtņa un Ķeguma HES-2 lejas bjefa kravas celtņa vadības iekārtas nomaiņa
AS "Latvenergo" 2023/1_4 (6.daļa) Pie sienas montējamu 22kW AC uzlādes iekārtu ar kabeli un vadību iegādi - 6. daļa
AS "Latvenergo" 2023/1_11 - 14. daļa Brīvi stāvošas 300kW DC uzlādes iekārtas ar CCS2x2 kabeļiem un vadību iegāde
AS "Latvenergo" 2023/1_1 - 3. daļa Brīvi stāvošu 22kW AC uzlādes iekārtu ar rozeti un vadību iegāde
AS "Latvenergo" 2023/1_3 - 5. daļa Pie sienas montējama 22kW AC uzlādes iekārta ar rozeti un vadību
AS "Latvenergo" 2023/12 Sarunu procedūra "Augstsprieguma līniju releju aizsardzības komandu datu pārraides konvertoru pirkums un piegāde / Purchase and delivery of high-voltage line teleprotection data transmission converters"
AS "Latvenergo" 2023/30 Mārketinga kampaņu organizēšanas un komunikācijas materiālu izstrādes pakalpojumu iegāde 2024. un 2025.gadā
AS "Latvenergo" 2022/16 grozījumi Viedo iekārtu un datu pārvaldības sistēmas (MDM) piegāde un uzturēšana; AS "Latvenergo" 2022/16 grozījumi
AS "Latvenergo" 2023/37 AS "Latvenergo" objekta TEC-1 īpašuma apdrošināšana
AS "Latvenergo" 2023/24 TEC-2 mehānisko iekārtu uzturēšanas remonts 2024. un 2025.gadā
AS "Latvenergo" 2023/25 TEC elektroiekārtu un kontroles mēraparatūras iekārtu uzturēšanas remonts 2024. un 2025.gadā
AS "Latvenergo" 2022/36 Rīgas HES un Ķeguma HES-2 kravas celtņu metālkonstrukcijas remonts 20.12.2023. grozījumi 27.04.2023. līgumā Nr.NK00006594-2023 PAR RĪGAS HES ŪDENS PĀRGĀZNES AIZSPROSTA KRAVAS CELTŅA METĀLKONSTRUKCIJAS REMONTDARBIEM.
AS “Latvenergo” 2022/19 Invertoru iegāde, līgumsummas grozījumi
AS "Latvenergo" 2022/16 līgumsummas grozījumi Viedo iekārtu un datu pārvaldības sistēmas (MDM) piegāde un uzturēšana
AS "Latvenergo" 2022/22_1 groz KOMPAKTĀ TIPA APAKŠSTACIJU (KTA) AR TRANSFORMATORIEM PIEGĀDE/ COMPACT TRANSFORMER SUBSTATION (CTS) WIT POWER TRANSFORMERS DELIVERY (Līguma grozījumi)
AS "Latvenergo" 2023/28 Saules elektrostacijas "Priekule" montāžas konstrukciju piegāde, izbūve, saules paneļu uzstādīšana un DC kabeļu montāža
AS "Latvenergo" 2022/35 Ķeguma HES lejas bjefa (LB) dzelzsbetona konstrukciju atjaunošanas II.kārta. Ķeguma HES ŪPA apakšējā enerģijas dzesēšanas sienas atjaunošana un izskalojuma likvidēšana pamatnē, LB pusē, starp enerģijas dzēšanas sienām, pretī 5.aizvaram
AS "Lavenergo" 2023/17 Degvielas un preču iegāde mazumtirdzniecības vietās 2023.-2026.gadam
AS "Latvenergo" 2023/26 Darbinieku veselības apdrošināšana
AS "Latvenergo" 2023/11 Ķeguma HES-1 PSS funkciju nodrošināšana, ierosmes regulatoru remonts
AS "Latvenergo" 2022/37 Inženierkonsultantu pakalpojumi projektam "Pļaviņu HES rezerves pārgāznes izbūve"
AS "Latvenergo" 2022/39 TEC-2 palīgiekārtu kontroles un vadības sistēmas PCS7 programmnodrošinājuma atjaunināšana uz versiju 9.1., t.sk. serveru un darba staciju nomaiņa
AS "Latvenergo" 2023/7 Telpu un teritoriju uzkopšanas un apsaimniekošanas pakalpojums AS "Latvenergo" objektos
AS "Latvenergo" 2023/9 Transportlīdzekļu uzturēšanas pakalpojumu iegāde 2023.-2025.gadam
AS "Latvenergo" 2022/36 Rīgas HES un Ķeguma HES-2 kravas celtņu metālkonstrukcijas remonts
AS "Latvenergo" 2023/5 Par AS "Latvenergo" objekta TEC 2 pirmā un otrā energobloka īpašuma un iekārtu salūšanas risku apdrošināšanu
AS "Latvenergo" 2022/34 IPR-68744 Norēķinu un klientu apkalpošanas sistēmas Oracle CC&B attīstība un izmaiņu pieprasījumu realizācija - 2023
AS "Latvenergo" 2022/35 Ķeguma HES lejas bjefa (LB) dzelzsbetona konstrukciju atjaunošana II.kārta
AS "Latvenergo" 2022/32 Autovedēju, kravas automašīnu un kravas furgona iegāde
AS "Latvenergo" 2022_25 Saimnieciskā nodrošinājuma transporta atjaunošana 2022.-2023.gadā
AS "Latvenergo" 2022/22_1 Kompaktā tipa apakšstaciju (KTA) ar transformatoriem iegāde
AS "Latvenergo" 2022/28 Darbinieku veselības apdrošināšana
AS "Latvenergo" 2022/23 TEC-1 mehānisko iekārtu uzturēšanas remonts 2023. un 2024.gadā
IPR-68334 Autovedēju, kravas automašīnu un mikroautobusu iegāde
IPR-68223 Biznesa klases portatīvo datoru pirkums un piegāde
IPR-67706 Ķeguma HES-2 augšas bjefa un Pļaviņu HES lejas bjefa kravas celtņa vadības iekārtu nomaiņa
IPR-67163 Rīgas HES palīgiekārtu piegāde projektam "Rīgas HES primāro iekārtu nomaiņa", būvprojekta izstrāde, montāžas darbi un būvdarbi
IPR-67159 Rīgas HES ģeneratoru slēgiekārtu un palīgtransformatoru slēgiekārtu piegāde
IPR-67154 2x250MVA sprieguma paaugstinošo transformatoru piegāde Rīgas HES
IPR-67701 Apsardzes pakalpojumu nodrošināšana akciju sabiedrību "Sadales tīkls" un "Latvenergo" objektiem
IPR-67684 AS "Latvenergo" ražotnes TEC 2 pirmā un otrā energobloka īpašuma un iekārtu salūšanas apdrošināšana
IPR-67156 Ķeguma HES lejas bjefa (LB) dzelzsbetona konstrukciju atjaunošana I.kārta. Plostu ceļa (atvadkanāla) kreisā krasta (KK) atbalstsienas un ūdens plūsmu novirzošās sienas atjaunošana
IPR-66250 Ražotāja ADVA Optical Networking SE datu pārraides iekārtu un programmnodrošinājuma piegāde laika periodam līdz 2023.gada 31.decembrim
IPR-66540 TEC-2 mehānisko iekārtu uzturēšanas remonts 2022. -2023. gadā
IPR-65442 Elektrisko transporta līdzekļu īpaši ātro uzlādes iekārtu pirkums un piegāde
IPR-66827 AS "Latvenergo" objekta TEC- 1 īpašuma un iekārtu salūšanas apdrošināšana
IPR-66539 TEC-2 elektroiekārtas un kontrolmēriekārtas uzturēšanas remonts 2022. un 2023. gadā
IPR-66328 Mārketinga kampaņu organizēšanas un komunikācijas materiālu izstrādes pakalpojumu iegāde 2022. un 2023.gadā
IPR-66161 Rīgas HES kompresoru VSK 1, 2, 3 nomaiņa un papildu VSK 4 uzstādīšana
IPR-64520 Inženieru konsultantu pakalpojumi Pļaviņu HES hidroagregāta AN3 un Ķeguma HES-2 hidroagregātu Nr.5 un Nr.6 rekonstrukcijas projektam
IPR-66122 Transportlīdzekļu uzturēšanas pakalpojumi 2021.-2023.gadam
IPR-58049 Pļaviņu HES hidroagregāta AN3 un Ķeguma HES-2 hidroagregātu Nr.5 un Nr.6 rekonstrukcija
IPR-66437 Degvielas, preču un pakalpojumu iegāde mazumtirdzniecības vietās, izmantojot kredītkartes
IPR-65658 Saimnieciskā nodrošinājuma transporta atjaunošana
IPR-65629 Sekundāro modulāro slēgiekārtu iegāde
IPR-65771 Elektroenerģijas tirgus datu apmaiņas un uzglabāšanas platformas DAMBO attīstība
IPR-65030 Ķeguma HES transformatoru TN2 un TN3 nomaiņa
IPR-64384 Pļaviņu HES hidroagregāta AN9 atjaunošanas remonts
IPR-65345 Automātiskās elektroenerģijas uzskaites sistēmas (AEUS) uzturēšanas un licenču nomas pakalpojumu iegāde 2021. – 2023. gadiem
IPR-64430 AS "Latvenergo" objektu TEC 1 un TEC 2 pirmā un otrā energobloka īpašuma un iekārtu salūšanas apdrošināšana
IPR-60399 Daugavas HES hidrotehnisko būvju drošuma novērtējums 2020.-2025.gads
IPR-63771 Darbinieku veselības apdrošināšana
IPR-63353 Ķeguma HES hidroagregātu HAN1-HAN4 turbīnu ātruma regulēšanas iekārtu nomaiņa
IPR-63929 TEC-1 mehānisko iekārtu uzturēšanas remonts 2021. un 2022. gadā
IPR-62286 AS „Latvenergo“ ražošanas, administratīvo un saimniecisko objektu uzkopšana, biroja telpu uzkopšana atbilstoši LVS 1051:2017 (INSTA 800)
IPR-62146 Mediju plānošanas un reklāmu izvietošanas masu medijos pakalpojuma iegāde 2020.gadam
IPR-62124 AS "Latvenergo" klientu zvanu un elektronisko datu apstrādes pakalpojuma iegāde
IPR-60115 Tehnisko objektu pārvaldības sistēmas (TOPS) atjaunināšana
IPR-60672 Degvielas, preču un pakalpojumu iegāde mazumtirdzniecības vietās, izmantojot kredītkartes 2019.-2021.gadam
IPR-15014 Rīgas HES hidroagregātu HA1-HA6 rekonstrukcija
IPR-45800 Industriālo UHF radio diapazona šaurjoslas punkts-daudzpunkts datu pārraides iekārtu pirkums un piegāde
IPR-48401 Vājstrāvas tīklu un elektrotīklu sadales skapju un materiālu pirkums un piegāde
IPR-49128 TEC-1 mehānisko iekārtu uzturēšanas remonts 2018.-2020.gadā
IPR-49130 TEC-2 mehānisko iekārtu uzturēšanas remonts 2018.-2019.gadā
IPR-49131 TEC-2 elektroiekārtu un kontrolmēriekārtu uzturēšanas remonts 2018.-2019.gadā
IPR-49207 Degvielas, preču un pakalpojumu iegāde mazumtirdzniecības vietās, izmantojot kredītkartes 2017.-2019.gadam
IPR-49400 AS „Latvenergo” un AS „Sadales tīkls” objektu fiziskās apsardzes un tehniskās apsardzes pakalpojumu iegāde
IPR-50831 AS „Latvenergo” mārketinga kampaņu organizēšanas un komunikācijas materiālu izstrādes pakalpojumu iegāde 2018.-2019.gadā
IPR-51567 Pļaviņu HES turbīnu kameras avārijas - remonta aizvaru PJ13 remonts un pretkorozijas apstrāde
IPR-53033 Klientu zvanu un elektronisko datu apstrādes pakalpojuma iegāde
IPR-53135 OPGW kabeļu līniju Nr.266, Nr.267, Nr.268, Nr.425 un pazemes optisko kabeļu līniju Nr.219 un Nr.508 iegāde
IPR-53383 Mediju plānošanas un reklāmu izvietošanas masu medijos pakalpojuma iegāde 2018.-2019.gadā
IPR-55152 Darbinieku veselības apdrošināšana
IPR-55985 Siltuma akumulācijas sistēmas izveidošana AS 'Latvenergo' ražotnē TEC-2
IPR-57150 Pļaviņu HES hidroagregāta AN10 atjaunošanas remonts
IPR-57940 Rīgas HES hidroagregātu Nr.6, 5 un 3 kabeļu guldīšanas un mehānisko iekārtu demontāžas darbi azbestu saturošā vidē
IPR-58077 Bezceļu transportlīdzekļu un kravas furgonu iegāde 2019.-2020.gadam
IPR-59817 Transportlīdzekļu uzturēšanas pakalpojumu iegāde 2019.-2021.gadam
IPR-60403 Rīgas TEC-2 elektroiekārtu un kontrolmēriekārtu uzturēšanas remonts 2020.-2021.gadā
IPR-60404 TEC-2 mehānisko iekārtu uzturēšanas remonts 2020. - 2021.gadā
IPR-60446 Microsoft programmatūras licenču uzturēšanas, iegādes, nomas un Microsoft Premier atbalsta pakalpojumu saņemšana
IPR-60606 AS "Latvenergo" mārketinga kampaņu organizēšanas un komunikācijas materiālu izstrādes pakalpojumu iegāde 2020. - 2021.gadā
IPR-61562 Daugavas HES hidroagregātu atjaunošanas remonti 2020.gadā
IPR-63305 M2M mobilo datu pārraides pakalpojuma sniegšana visā Latvijas Republikas teritorijā
IPR-64542 M2M mobilo datu pārraides pakalpojuma sniegšana Latvijas Republikas teritorijā
IPR-66257 Cisco Systems datu pārraides iekārtu un programmnodrošinājuma iegāde
IPR-66259 Augstsprieguma līniju releju aizsardzības komandu datu pārraides konvertoru pirkums un piegāde
IPR-67190 Zemsprieguma sadalņu iegāde
IPR-68606 Microsoft programmatūras licenču uzturēšanas, iegādes, nomas pakalpojumu saņemšana
IPR-68713 Check Point ugunsmūru un attālinātās piekļuves sistēmas modernizācija un tehniskā atbalsta pakalpojumu saņemšana
AS "Latvenergo" 2022/16 Viedo iekārtu un datu pārvaldības sistēmas (MDM) piegāde un uzturēšana
AS "Latvenergo" 2023/1_8 (10. daļa) Brīvi stāvošas 100kW DC uzlādes iekārtas ar CCS2x2 kabeļiem un vadību iegāde (10.daļa)
AS "Latvenergo" 2023/10 Saules elektrostacijas "Jaunciems" montāžas konstrukciju izbūve un saules paneļu uzstādīšana
AS "Latvenergo" 2023/12 Sarunu procedūra "Augstsprieguma līniju releju aizsardzības komandu datu pārraides konvertoru pirkums un piegāde"