Līgumi un līgumu grozījumi

Identifikācijas Nr. Iepirkuma nosaukums
AS "Latvenergo" 2023/11 Ķeguma HES-1 PSS funkciju nodrošināšana, ierosmes regulatoru remonts
AS "Latvenergo" 2022/37 Inženierkonsultantu pakalpojumi projektam "Pļaviņu HES rezerves pārgāznes izbūve"
AS "Latvenergo" 2022/39 TEC-2 palīgiekārtu kontroles un vadības sistēmas PCS7 programmnodrošinājuma atjaunināšana uz versiju 9.1., t.sk. serveru un darba staciju nomaiņa
AS "Latvenergo" 2023/7 Telpu un teritoriju uzkopšanas un apsaimniekošanas pakalpojums AS "Latvenergo" objektos
AS "Latvenergo" 2023/9 Transportlīdzekļu uzturēšanas pakalpojumu iegāde 2023.-2025.gadam
AS "Latvenergo" 2022/36 Rīgas HES un Ķeguma HES-2 kravas celtņu metālkonstrukcijas remonts
AS "Latvenergo" 2023/5 Par AS "Latvenergo" objekta TEC 2 pirmā un otrā energobloka īpašuma un iekārtu salūšanas risku apdrošināšanu
AS "Latvenergo" 2022/34 IPR-68744 Norēķinu un klientu apkalpošanas sistēmas Oracle CC&B attīstība un izmaiņu pieprasījumu realizācija - 2023
AS "Latvenergo" 2022/35 Ķeguma HES lejas bjefa (LB) dzelzsbetona konstrukciju atjaunošana II.kārta
AS "Latvenergo" 2022/32 Autovedēju, kravas automašīnu un kravas furgona iegāde
AS "Latvenergo" 2022_25 Saimnieciskā nodrošinājuma transporta atjaunošana 2022.-2023.gadā
AS "Latvenergo" 2022/22_1 Kompaktā tipa apakšstaciju (KTA) ar transformatoriem iegāde
AS "Latvenergo" 2022/28 Darbinieku veselības apdrošināšana
AS "Latvenergo" 2022/23 TEC-1 mehānisko iekārtu uzturēšanas remonts 2023. un 2024.gadā
IPR-68334 Autovedēju, kravas automašīnu un mikroautobusu iegāde
IPR-68223 Biznesa klases portatīvo datoru pirkums un piegāde
IPR-67706 Ķeguma HES-2 augšas bjefa un Pļaviņu HES lejas bjefa kravas celtņa vadības iekārtu nomaiņa
IPR-67163 Rīgas HES palīgiekārtu piegāde projektam "Rīgas HES primāro iekārtu nomaiņa", būvprojekta izstrāde, montāžas darbi un būvdarbi
IPR-67159 Rīgas HES ģeneratoru slēgiekārtu un palīgtransformatoru slēgiekārtu piegāde
IPR-67154 2x250MVA sprieguma paaugstinošo transformatoru piegāde Rīgas HES
IPR-67701 Apsardzes pakalpojumu nodrošināšana akciju sabiedrību "Sadales tīkls" un "Latvenergo" objektiem
IPR-67684 AS "Latvenergo" ražotnes TEC 2 pirmā un otrā energobloka īpašuma un iekārtu salūšanas apdrošināšana
IPR-67156 Ķeguma HES lejas bjefa (LB) dzelzsbetona konstrukciju atjaunošana I.kārta. Plostu ceļa (atvadkanāla) kreisā krasta (KK) atbalstsienas un ūdens plūsmu novirzošās sienas atjaunošana
IPR-66250 Ražotāja ADVA Optical Networking SE datu pārraides iekārtu un programmnodrošinājuma piegāde laika periodam līdz 2023.gada 31.decembrim
IPR-66540 TEC-2 mehānisko iekārtu uzturēšanas remonts 2022. -2023. gadā
IPR-65442 Elektrisko transporta līdzekļu īpaši ātro uzlādes iekārtu pirkums un piegāde
IPR-66827 AS "Latvenergo" objekta TEC- 1 īpašuma un iekārtu salūšanas apdrošināšana
IPR-66539 TEC-2 elektroiekārtas un kontrolmēriekārtas uzturēšanas remonts 2022. un 2023. gadā
IPR-66328 Mārketinga kampaņu organizēšanas un komunikācijas materiālu izstrādes pakalpojumu iegāde 2022. un 2023.gadā
IPR-66161 Rīgas HES kompresoru VSK 1, 2, 3 nomaiņa un papildu VSK 4 uzstādīšana
IPR-64520 Inženieru konsultantu pakalpojumi Pļaviņu HES hidroagregāta AN3 un Ķeguma HES-2 hidroagregātu Nr.5 un Nr.6 rekonstrukcijas projektam
IPR-66122 Transportlīdzekļu uzturēšanas pakalpojumi 2021.-2023.gadam
IPR-58049 Pļaviņu HES hidroagregāta AN3 un Ķeguma HES-2 hidroagregātu Nr.5 un Nr.6 rekonstrukcija
IPR-66437 Degvielas, preču un pakalpojumu iegāde mazumtirdzniecības vietās, izmantojot kredītkartes
IPR-65658 Saimnieciskā nodrošinājuma transporta atjaunošana
IPR-65629 Sekundāro modulāro slēgiekārtu iegāde
IPR-65771 Elektroenerģijas tirgus datu apmaiņas un uzglabāšanas platformas DAMBO attīstība
IPR-65030 Ķeguma HES transformatoru TN2 un TN3 nomaiņa
IPR-64384 Pļaviņu HES hidroagregāta AN9 atjaunošanas remonts
IPR-65345 Automātiskās elektroenerģijas uzskaites sistēmas (AEUS) uzturēšanas un licenču nomas pakalpojumu iegāde 2021. – 2023. gadiem
IPR-64430 AS "Latvenergo" objektu TEC 1 un TEC 2 pirmā un otrā energobloka īpašuma un iekārtu salūšanas apdrošināšana
IPR-60399 Daugavas HES hidrotehnisko būvju drošuma novērtējums 2020.-2025.gads
IPR-63771 Darbinieku veselības apdrošināšana
IPR-63353 Ķeguma HES hidroagregātu HAN1-HAN4 turbīnu ātruma regulēšanas iekārtu nomaiņa
IPR-63929 TEC-1 mehānisko iekārtu uzturēšanas remonts 2021. un 2022. gadā
IPR-62286 AS „Latvenergo“ ražošanas, administratīvo un saimniecisko objektu uzkopšana, biroja telpu uzkopšana atbilstoši LVS 1051:2017 (INSTA 800)
IPR-62146 Mediju plānošanas un reklāmu izvietošanas masu medijos pakalpojuma iegāde 2020.gadam
IPR-62124 AS "Latvenergo" klientu zvanu un elektronisko datu apstrādes pakalpojuma iegāde
IPR-60115 Tehnisko objektu pārvaldības sistēmas (TOPS) atjaunināšana
IPR-60672 Degvielas, preču un pakalpojumu iegāde mazumtirdzniecības vietās, izmantojot kredītkartes 2019.-2021.gadam
IPR-49400 AS „Latvenergo” un AS „Sadales tīkls” objektu fiziskās apsardzes un tehniskās apsardzes pakalpojumu iegāde
IPR-49207 Degvielas, preču un pakalpojumu iegāde mazumtirdzniecības vietās, izmantojot kredītkartes 2017.-2019.gadam
IPR-49131 TEC-2 elektroiekārtu un kontrolmēriekārtu uzturēšanas remonts 2018.-2019.gadā
IPR-50831 AS „Latvenergo” mārketinga kampaņu organizēšanas un komunikācijas materiālu izstrādes pakalpojumu iegāde 2018.-2019.gadā
IPR-49130 TEC-2 mehānisko iekārtu uzturēšanas remonts 2018.-2019.gadā
IPR-51567 Pļaviņu HES turbīnu kameras avārijas - remonta aizvaru PJ13 remonts un pretkorozijas apstrāde
IPR-53033 Klientu zvanu un elektronisko datu apstrādes pakalpojuma iegāde
IPR-49128 TEC-1 mehānisko iekārtu uzturēšanas remonts 2018.-2020.gadā
IPR-48401 Vājstrāvas tīklu un elektrotīklu sadales skapju un materiālu pirkums un piegāde
IPR-53135 OPGW kabeļu līniju Nr.266, Nr.267, Nr.268, Nr.425 un pazemes optisko kabeļu līniju Nr.219 un Nr.508 iegāde
IPR-53383 Mediju plānošanas un reklāmu izvietošanas masu medijos pakalpojuma iegāde 2018.-2019.gadā
AS "Latvenergo" 2022/16 Viedo iekārtu un datu pārvaldības sistēmas (MDM) piegāde un uzturēšana
IPR-45800 Industriālo UHF radio diapazona šaurjoslas punkts-daudzpunkts datu pārraides iekārtu pirkums un piegāde
IPR-55152 Darbinieku veselības apdrošināšana
IPR-55985 Siltuma akumulācijas sistēmas izveidošana AS 'Latvenergo' ražotnē TEC-2
IPR-68713 Check Point ugunsmūru un attālinātās piekļuves sistēmas modernizācija un tehniskā atbalsta pakalpojumu saņemšana
IPR-68606 Microsoft programmatūras licenču uzturēšanas, iegādes, nomas pakalpojumu saņemšana
IPR-57150 Pļaviņu HES hidroagregāta AN10 atjaunošanas remonts
IPR-57940 Rīgas HES hidroagregātu Nr.6, 5 un 3 kabeļu guldīšanas un mehānisko iekārtu demontāžas darbi azbestu saturošā vidē
IPR-58077 Bezceļu transportlīdzekļu un kravas furgonu iegāde 2019.-2020.gadam
IPR-59817 Transportlīdzekļu uzturēšanas pakalpojumu iegāde 2019.-2021.gadam
IPR-67190 Zemsprieguma sadalņu iegāde
IPR-60403 Rīgas TEC-2 elektroiekārtu un kontrolmēriekārtu uzturēšanas remonts 2020.-2021.gadā
IPR-60404 TEC-2 mehānisko iekārtu uzturēšanas remonts 2020. - 2021.gadā
IPR-60446 Microsoft programmatūras licenču uzturēšanas, iegādes, nomas un Microsoft Premier atbalsta pakalpojumu saņemšana
IPR-66259 Augstsprieguma līniju releju aizsardzības komandu datu pārraides konvertoru pirkums un piegāde
IPR-66257 Cisco Systems datu pārraides iekārtu un programmnodrošinājuma iegāde
IPR-60606 AS "Latvenergo" mārketinga kampaņu organizēšanas un komunikācijas materiālu izstrādes pakalpojumu iegāde 2020. - 2021.gadā
IPR-15014 Rīgas HES hidroagregātu HA1-HA6 rekonstrukcija
IPR-64542 M2M mobilo datu pārraides pakalpojuma sniegšana Latvijas Republikas teritorijā
IPR-63305 M2M mobilo datu pārraides pakalpojuma sniegšana visā Latvijas Republikas teritorijā
IPR-61562 Daugavas HES hidroagregātu atjaunošanas remonti 2020.gadā