Līgumi un līgumu grozījumi

Identifikācijas Nr. Iepirkuma nosaukums
IPR-64430 AS "Latvenergo" objektu TEC 1 un TEC 2 pirmā un otrā energobloka īpašuma un iekārtu salūšanas apdrošināšana
IPR-60399 Daugavas HES hidrotehnisko būvju drošuma novērtējums 2020.-2025.gads
IPR-63771 Darbinieku veselības apdrošināšana
IPR-63353 Ķeguma HES hidroagregātu HAN1-HAN4 turbīnu ātruma regulēšanas iekārtu nomaiņa
IPR-63929 TEC-1 mehānisko iekārtu uzturēšanas remonts 2021. un 2022. gadā
IPR-62286 AS „Latvenergo“ ražošanas, administratīvo un saimniecisko objektu uzkopšana, biroja telpu uzkopšana atbilstoši LVS 1051:2017 (INSTA 800)
IPR-62146 Mediju plānošanas un reklāmu izvietošanas masu medijos pakalpojuma iegāde 2020.gadam
IPR-62124 AS "Latvenergo" klientu zvanu un elektronisko datu apstrādes pakalpojuma iegāde
IPR-60115 Tehnisko objektu pārvaldības sistēmas (TOPS) atjaunināšana
IPR-60672 Degvielas, preču un pakalpojumu iegāde mazumtirdzniecības vietās, izmantojot kredītkartes 2019.-2021.gadam
IPR-59817 Transportlīdzekļu uzturēšanas pakalpojumu iegāde 2019.-2021.gadam
IPR-58077 Bezceļu transportlīdzekļu un kravas furgonu iegāde 2019.-2020.gadam
IPR-60403 Rīgas TEC-2 elektroiekārtu un kontrolmēriekārtu uzturēšanas remonts 2020.-2021.gadā
IPR-60404 TEC-2 mehānisko iekārtu uzturēšanas remonts 2020. - 2021.gadā
IPR-60446 Microsoft programmatūras licenču uzturēšanas, iegādes, nomas un Microsoft Premier atbalsta pakalpojumu saņemšana
IPR-60606 AS "Latvenergo" mārketinga kampaņu organizēšanas un komunikācijas materiālu izstrādes pakalpojumu iegāde 2020. - 2021.gadā
IPR-61562 Daugavas HES hidroagregātu atjaunošanas remonti 2020.gadā
IPR-63305 M2M mobilo datu pārraides pakalpojuma sniegšana visā Latvijas Republikas teritorijā
IPR-51567 Pļaviņu HES turbīnu kameras avārijas - remonta aizvaru PJ13 remonts un pretkorozijas apstrāde
IPR-45800 Industriālo UHF radio diapazona šaurjoslas punkts-daudzpunkts datu pārraides iekārtu pirkums un piegāde
IPR-48401 Vājstrāvas tīklu un elektrotīklu sadales skapju un materiālu pirkums un piegāde
IPR-49128 TEC-1 mehānisko iekārtu uzturēšanas remonts 2018.-2020.gadā
IPR-49130 TEC-2 mehānisko iekārtu uzturēšanas remonts 2018.-2019.gadā
IPR-49131 TEC-2 elektroiekārtu un kontrolmēriekārtu uzturēšanas remonts 2018.-2019.gadā
IPR-49207 Degvielas, preču un pakalpojumu iegāde mazumtirdzniecības vietās, izmantojot kredītkartes 2017.-2019.gadam
IPR-49400 AS „Latvenergo” un AS „Sadales tīkls” objektu fiziskās apsardzes un tehniskās apsardzes pakalpojumu iegāde
IPR-50831 AS „Latvenergo” mārketinga kampaņu organizēšanas un komunikācijas materiālu izstrādes pakalpojumu iegāde 2018.-2019.gadā
IPR-15014 Rīgas HES hidroagregātu HA1-HA6 rekonstrukcija
IPR-53033 Klientu zvanu un elektronisko datu apstrādes pakalpojuma iegāde
IPR-53135 OPGW kabeļu līniju Nr.266, Nr.267, Nr.268, Nr.425 un pazemes optisko kabeļu līniju Nr.219 un Nr.508 iegāde
IPR-53383 Mediju plānošanas un reklāmu izvietošanas masu medijos pakalpojuma iegāde 2018.-2019.gadā
IPR-55152 Darbinieku veselības apdrošināšana
IPR-55985 Siltuma akumulācijas sistēmas izveidošana AS 'Latvenergo' ražotnē TEC-2
IPR-57150 Pļaviņu HES hidroagregāta AN10 atjaunošanas remonts
IPR-57940 Rīgas HES hidroagregātu Nr.6, 5 un 3 kabeļu guldīšanas un mehānisko iekārtu demontāžas darbi azbestu saturošā vidē